Wat is Happy Hall precies?
Met Happy Hall gaan de gezinnen op spelenderwijs en op een interactieve manier met hun emoties aan de slag. Happy Hall zorgt ervoor dat elke keer als je thuis komt, je even stilstaat bij jouw stemming. En niet alleen bij die van jouzelf, maar ook die van anderen. Happy Hall doet dit op zo’n manier dat elk gezinslid, jong of oud, leert om emotie te uiten en te delen. De kracht van Happy Hall willen we inzetten om het succes van een plaatsing van een pleegkind in een pleeggezin te vergroten. Op deze manier draagt Happy Hall bij aan het voorkomen van zogenoemde breakdowns. Het is een tool die de pleegouders steun kan bieden zonder actieve bijdrage van een pleegzorgwerker.

Happy Hall is een interactieve spelinterventie voor pleeggezinnen waarbij er in huis een extra ruimtes ontstaan om emoties te uiten. Een speels product dat ingezet wordt om menselijke verbindingen te versterken. Happy Hall bestaat uit verschillende Gangmakers, kleine spel interventies waardoor gezinsleden actief met hun emotie aan de slag gaan. Dit begint in de hal, een vaak onbenutte transitieruimte in huis, met de Binnenkomer. Met de Binnenkomer sta je even stil bij jouw emoties, en die van andere gezinsleden. De Binnenkomer heeft de vorm van een weekkalender waar elk gezinslid zijn emotie en energieniveau aangeeft bij binnenkomst, in de hal.

Elke Gangmaker bevat tips om een gesprek te starten met opwarmers, uitdagers en verbinders en geeft de ruimte voor eigen invulling.
Happy Hall adviseert om de Gangmakers in bepaalde volgorde en tijdspanne uit te voeren, dit wordt gecommuniceerd in een tijdlijn. De gezinnen zijn vrij om hun eigen planning aan te houden. Wel wordt aangeraden om binnen twee maanden alle Gangmakers te hebben gedaan. Dan blijven de verschillende onderdelen in verbinding staan met elkaar, dit heeft positief effect op de ervaring en impact van Happy Hall. Verzamelpunt is een plek waar alle Gangmakers bij elkaar komen. Op deze manier wordt er een overzicht gecreëerd in de verzamelde inzichten.

Happy Hall voor pleegzorg
We willen in Nederland het liefst dat alle kinderen opgroeien in een omgeving die zoveel mogelijk op een natuurlijke gezinssituatie lijkt. Sommige kinderen kunnen door omstandigheden niet opgroeien in het huis van hun biologische ouders. In zo’n geval komt het kind bij voorkeur in een pleeggezin terecht. In de afgelopen jaren is er een toename van het aantal kinderen in de jeugdzorg en een toename van het aantal kinderen in pleegzorg.

Veel pleegkinderen hebben moeite met het uiten en reguleren van hun emoties en hebben last van stemmingswisselingen. Rekening houden met elkaars emotionele stemming is belangrijk voor alle gezinsleden, omdat de mismatch tussen emoties van gezinsleden een grote bron van (opvoed)stres is.

Voor de ontwikkeling van pleegkinderen is het waardevol om spelenderwijs te leren wat emoties zijn, hoe die te uiten, hoe ze
af te kunnen lezen bij anderen en hoe met emoties en gevoelens van zichzelf en van gezinsleden om te gaan. De ruimte geven om emoties te voelen en ervaren en een veilige plek bieden om dit te doen, ondersteunt de hechting van een pleegkind in zijn nieuwe gezin en verkleint uiteindelijk de kans op een breakdown: voortijdige beëindiging van een pleegzorgplaatsing.

Hieronder een aantal reacties van pleegouders en pleegzorgwerkers op Happy Hall:

“Voor een kind is dit heel fijn. Heel tastbaar en heel zichtbaar. En iedereen heeft wel een muur om dit op te plakken. Doordat het ergens hangt blijft het leven, dat is belangrijk. Want het zit niet in je systeem, dus dat is handig. Voor de kleintjes is het inzichtelijk wat ze allemaal gedaan hebben en ik denk dat het hechting creëert.” -Pleegouder-

“De eerste dagen in een pleeggezin zijn altijd anders en wennen. Het gezin en het kind kent elkaar niet. Ze moeten ontzettend aan elkaar wennen. Alles wat normaal was, is het niet meer. Mag je zelf iets uit de koelkast pakken? Waar zit het lichtknopje van de wc? Al die kleine dingen zijn onbekend. Het is zeker waardevol om elkaar goed te leren kennen en af te stemmen. Een Happy Hall kan daar goed bij helpen”. -Pleegzorgwerker Spirit-

“Als pleegouder probeer je erachter te komen wat kinderen fijn vinden, of wat bijvoorbeeld hun lievelings beleg is, dan haal ik dat vast in huis. De blijmakers kunnen daar ook zeker
bij helpen, en versnellen dat proces een beetje.” -Bestandspleegouder-

“We vinden het een heel goed idee voor kinderen in pleeggezinnen. Ik denk dat het nu nog steeds relevant zou zijn. Fijn dat het laagdrempelig is omdat je communiceert zonder veel woorden. Smileys snappen de jonge kinderen al, emoties herkennen. Onze zoon maakte dierengeluiden na om zijn emoties te tonen. Deze ondersteuning had ons kunnen helpen toen en nu nog steeds.” -Pleegouder-

De afgelopen vier maanden (jul-nov 2019) hebben we Happy Hall op maat gemaakt voor pleeggezinnen. Tijdens dit ontwerpend onderzoek concludeerden we dat succesverhalen van andere pleeggezinnen doorslaggevend zijn voor het in gebruik nemen van Happy Hall. Het doel van de tweede fase is daarom om de ervaring van Happy Hall te onderzoeken in een pilot. Echter ontwerp, Spirit, Muzus en Garage2020 zetten graag de samenwerking voort in de tweede fase van Happy Hall. Samen werken we aan het vergroten van de succesfactor van een plaatsing in een pleeggezin.